Quản lý Dự án Xây dựng (Construction Project Manager – CPM) cho Dự án THIÊN MÃ – MADAGUI.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Hạn hộp hồ sơ: 15/02/2023 – Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm qua email: quytt@vabisgroup.vn

⦁ Vị trí: Quản lý Dự án Xây dựng (Construction Project Manager – CPM) cho Dự án THIÊN MÃ – MADAGUI.

⦁ Cấp bậc: Trưởng ban / Trưởng phòng

⦁ Mức lương: tùy theo năng lực, trình độ và kinh nghiệm (prefered 30-40 triệu đồng/gross)

⦁ Địa điểm làm việc: Dự án Thiên Mã – Madagui – Xã Đạ Oai, Huyện Đại Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

⦁ Thời gian làm việc: full time

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I. Mục đích chức danh

Tổ chức, quản lý và giám sát toàn bộ các công trình thi công xây dựng nhằm đạt hiệu quả cao nhất về tiến độ và chất lượng của các dự án xây dựng theo đúng chuẩn mực thiết kế của Chủ đầu tư.

II. Trách nhiệm

1. Tổ chức và quản lý các gói thầu, các nhà thầu

⦁ Đề xuất tiến độ tổng thể (master timeline) và tham gia điều chỉnh khi cần thiết có sự thay đổi.

⦁ Xem xét, phê duyệt kế hoạch thi công của từng gói thầu, nhà thầu;

⦁ Xem xét, phê duyệt kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị, nguồn nhân lực;

⦁ Xem xét, phê duyệt các đề xuất, giải pháp đẩy nhanh tiến độ tổng thể của dự án, tiến độ từng gói thầu, từng nhà thầu.

⦁ Giám sát và đôn đốc tình hình thi công thực tế…

2. Quản lý thiết kế giai đoạn thi công xây dựng

⦁ Giám sát và đôn đốc công tác phát hành bản vẽ thi công đáp ứng tiến độ.

⦁ Theo dõi sự thay đổi thiết kế và quản lý chi phí phát sinh..

⦁ Phê duyệt các đề xuất, giải pháp khi có sự thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, nếu các thay đổi này không làm phát sinh tăng chi phí, tiến độ và ảnh hưởng chất lượng.

⦁ Có trách nhiệm báo cáo kịp thời khi Tư vấn thiết kế không đảm bảo được chất lượng hồ sơ thiết kế hoặc không đáp ứng cung cấp hồ sơ kịp tiến độ của dự án cho phòng Thiết kế.

⦁ Đề xuất nhóm BIM (Building Information Modeling) mô hình hóa những chi tiết thiết kế, những biện pháp thi công phức tạp.

3. Quản lý chất lượng, khối lượng và kiểm soát ngân sách xây dựng

⦁ Theo dõi sự phù hợp trong việc phê duyệt của Tư vấn giám sát (TVGS) về bản vẽ triển khai chi tiết thi công, biện pháp thi công; ra quyết định điều chỉnh khi phát hiện có sai sót.

⦁ Có trách nhiệm báo cáo kịp thời khi TVGS không đảm bảo được chất lượng công trình hoặc không đáp ứng nhân sự phù hợp tiến độ của dự án cho Chủ tịch HĐQT.

⦁ Phê duyệt các vật tư thiết bị trình duyệt bởi Nhà thầu và TVGS đã kiểm tra trước.

⦁ Phê duyệt khối lượng công việc hoàn thành của Nhà thầu đã do TVGS phê duyệt trước đó.

⦁ Phê duyệt khối lượng công việc hoàn thành của TVGS.

⦁ Phối hợp với các bộ phận có liên quan làm rõ sự phù hợp của các phát sinh tăng/giảm (nếu có) và đệ trình cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

⦁ Kiểm soát các chi phí phát sinh tăng không vượt quá ngân sách được duyệt.

⦁ Có trách nhiệm giải trình nếu các phát sinh vượt ngân sách cho Chủ tịch HĐQT trước khi thực hiện.

⦁ Có trách nhiệm dự trù chính xác dòng tiền chi của dự án phù hợp với thực tế thi công và báo cáo dòng tiền chi thực tế hàng tháng cho Chủ tịch HĐQT.

⦁ Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá công tác tuần tra công trường (Site Patrol). Lập báo cáo bất thường, hàng tuần và hàng tháng gửi Chủ tịch HĐQT và các bộ phận liên quan.

4. Quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

⦁ Theo dõi và tổ chức thực hiện việc các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trên công trường theo hợp đồng, quy định pháp luật hiện hành.

5. Quản lý hồ sơ pháp lý dự án và hồ sơ hoàn công công trình.

⦁ Giám sát việc lưu hồ sơ pháp lý dự án và thực hiện hồ sơ hoàn công công trình.

⦁ Cung cấp hồ sơ pháp lý dự án cho các Đoàn kiểm tra, thanh tra khi đến kiểm tra công trường.

6. Quản lý bàn giao vận hành

⦁ Phê duyệt kế hoạch bàn giao và chịu trách nhiệm thông báo đến các bộ phận liên quan nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, bàn giao cho đơn vị giao nhà, đơn vị vận hành.

⦁ Đảm bảo sự phù hợp, đầy đủ của hồ sơ hoàn công để bàn giao cho đơn vị quản lý, bộ phận giao nhà (khi có yêu cầu).

⦁ Đảm bảo việc tổ chức đào tạo hướng dẫn vận hành và bàn giao các phòng thiết bị cơ điện, các khu vực công cộng, bảo trì các vật liệu hoàn thiện, sửa chữa các lỗi kết cấu cho Ban Quản lý vận hành công trình.

⦁ Chịu trách nhiệm giám sát viêc thực hiện bảo trì, bảo hành của nhà thầu khi đưa vào sử dụng cùng với Ban Quản lý vận hành.

7. Quản lý nhân sự

⦁ Tuyển chọn nhân sự phù hợp cho dự án.

⦁ Phát hiện, đào tạo các nhân viên thuộc cấp, xây dựng đội ngũ quản lý kế thừa theo định hướng phát triển của Tập đoàn Vabis Group.

8. Các công việc khác

⦁ Thiết lập chế độ báo cáo, thường xuyên, đột xuất và định kỳ hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm…

⦁ Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT

III. Quyền hạn

⦁ Theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT

⦁ Đề xuất thay đổi chiến lược, kế hoạch, quy trình phù hợp

⦁ Tổ chức, điều hành, quản lý, giám sát toàn bộ công trình xây dựng thuộc Dự án Thiên Mã – Madagui

⦁ Đề xuất tuyển dụng/thay thế/đình chỉ công tác, chấm dứt HĐLĐ đối với CBNV thuộc quyền.

IV. Quan hệ công tác

⦁ Phối hợp tác nghiệp nội bộ: 

– Báo cáo trực tiếp Chủ tịch HĐQT/GĐ CTY

– Phối hợp với các bộ phận trong các Công ty thuộc Tập đoàn Vabis Group

⦁ Phối hợp tác nghiệp bên ngoài:

– Các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương có liên quan.

– Đối tác kinh doanh, các nhà thầu, nhà cung cấp, các hiệp hội, …

V. Tiêu chuẩn

⦁ Trình độ:

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng. Có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án và giám sát dự án phù hợp với cấp công trình và còn hạn sử dụng phù hợp thời gian triển khai dự án.

⦁ Kiến thức:

– Kiến thức chung về Xây dựng / Bất động sản / Quản lý dự án

– Kiến thức về an toàn lao động & vệ sinh môi trường

– Kiến thức về đảm bảo chất lượng xây dựng

⦁ Kinh nghiệm:

– Kinh nghiệm quản lý tối thiểu là 5 năm ở vị trí tương đương tại các công trình phức hợp nghỉ dưỡng (resort) và các khu vui chơi giải trí.

⦁ Kỹ năng:

– Kỹ năng quản lý nhân viên

– Kỹ năng giải quyết vấn đề

– Kỹ năng quản lý thời gian

– Kỹ năng quản lý dự án xây dựng

– Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Project, Autocad, …

– Giao tiếp tiếng Anh lưu loát, có khả năng đọc hiểu các tài liệu xây dựng bằng tiếng Anh

⦁ Các yêu cầu khác:

– Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt

– Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt

– Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp;

– Linh hoạt trong xử lý các tình huống phức tạp.

– Sẵn sàng đi xa theo các dự án và công trình.

– Nam giới, chính chắn, trên 35 tuổi

Liên hệ nộp hồ sơ: Email: quytt@vabisgroup.vn

Translate »